"protect one's image" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chronić czyjś obraz
  1. protect czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Israel goes to extraordinary lengths to project and protect its image.

    Podobne kolokacje: