"protect consumers" — Słownik kolokacji angielskich

protect consumers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): broń konsumentów
  1. protect czasownik + consumer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We are not doing enough to protect consumers and families."

powered by  eTutor logo