"protect citizens" — Słownik kolokacji angielskich

protect citizens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chroń obywateli
  1. protect czasownik + citizen rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "But you do stand ready to protect American rights and citizens?"

powered by  eTutor logo