BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"provide consumers" — Słownik kolokacji angielskich

provide consumers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz konsumentom
  1. provide czasownik + consumer rzeczownik
    Silna kolokacja

    In addition new media themselves provide consumers with more control over their advertising consumption.

powered by  eTutor logo