"produce an image" — Słownik kolokacji angielskich

produce an image kolokacja
Popularniejsza odmiana: produce images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opracuj wizerunek
  1. produce czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This process produces a blue or black image on a white paper.

    Podobne kolokacje: