"produce goods" — Słownik kolokacji angielskich

produce goods kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyprodukuj towary
  1. produce czasownik + good rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Economic growth is the increase in the amount of the goods and services produced by an economy over time.

    Podobne kolokacje: