PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach czasownik

approach + rzeczownik
Kolokacji: 109
approach age • approach several percent • approach the problem • approach the door • approach the end • approach the table • ...
czasownik + approach
Kolokacji: 11
try to approach • seen approaching • begin to approach • heard approaching • begin approaching • ...
approach + przyimek
Kolokacji: 32
approach by • approach from • approach through • approach to • approach with • ...
approach + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
rapidly approach • slowly approach • approach cautiously • closely approach • quickly approach • ...

approach rzeczownik

rzeczownik + approach
Kolokacji: 82
team approach • design approach • election approach • marketing approach • winter approach • ...
approach + rzeczownik
Kolokacji: 9
approach road • approach shot • approach vector • approach route • approach path • ...
approach + czasownik
Kolokacji: 146
approach allows • approach uses • approach involves • approach works • approach leads • approach makes • approach helps • ...
czasownik + approach
Kolokacji: 113
make one's approach • describe one's approach • change one's approach • see one's approach • watch one's approach • ...
przymiotnik + approach
Kolokacji: 715
new approach • different approach • innovative approach • similar approach • traditional approach • alternative approach • ...
przyimek + approach
Kolokacji: 24
of one's approach • in one's approach • at one's approach • about one's approach • by one's approach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.