"take the approach" — Słownik kolokacji angielskich

take the approach kolokacja
Popularniejsza odmiana: take an approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj podejścia
  1. take czasownik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But in some recent cases, the court has taken a different approach.