PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach rzeczownik

rzeczownik + approach
Kolokacji: 82
team approach • design approach • election approach • marketing approach • winter approach • ...
approach + rzeczownik
Kolokacji: 9
approach road • approach shot • approach vector • approach route • approach path • ...
approach + czasownik
Kolokacji: 146
approach allows • approach uses • approach involves • approach works • approach leads • approach makes • approach helps • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. approach allows = podejście pozwala approach allows
2. approach uses = podejście używa approach uses
3. approach works = nadejście skutkuje approach works
5. approach leads = podejście prowadzi approach leads
6. approach makes = podejście robi approach makes
7. approach helps = podejście pomaga approach helps
8. approach includes = podejście obejmuje approach includes
9. approach requires = podejście wymaga approach requires
10. approach provides = nadejście uwzględnia approach provides
11. approach seems = podejście wydaje się approach seems
12. approach gives = podejście sprawia approach gives
13. approach takes = nadejście wymaga approach takes
14. approach fails = oceny niedostateczne podejścia approach fails
15. approach proves = podejście dowodzi approach proves
17. approach results = wyniki podejścia approach results
18. approach differs = podejście różni się approach differs
19. approach shoots = kiełki podejścia approach shoots
20. approach comes = podejście podchodzi approach comes
21. approach reflects = podejście odzwierciedla approach reflects
22. approach changes = zmiany podejścia approach changes
23. approach offers = podejście oferuje approach offers
24. approach means = nadejście oznacza approach means
25. approach appears = podejście pojawia się approach appears
26. approach brings = podejście przynosi approach brings
27. approach reduces = podejście redukuje approach reduces
28. approach emphasizes = podejście podkreśla approach emphasizes
czasownik + approach
Kolokacji: 113
make one's approach • describe one's approach • change one's approach • see one's approach • watch one's approach • ...
przymiotnik + approach
Kolokacji: 715
new approach • different approach • innovative approach • similar approach • traditional approach • alternative approach • ...
przyimek + approach
Kolokacji: 24
of one's approach • in one's approach • at one's approach • about one's approach • by one's approach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.