ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"approach takes" — Słownik kolokacji angielskich

approach takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadejście wymaga
  1. approach rzeczownik + take czasownik
    Zwykła kolokacja

    Our approach doesn't take care and choices away from people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo