"approach uses" — Słownik kolokacji angielskich

approach uses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście używa
  1. approach rzeczownik + use czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    This approach uses government to enhance competition and the free market, not control it.