"approach allows" — Słownik kolokacji angielskich

approach allows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście pozwala
  1. approach rzeczownik + allow czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The approach doesn't allow much room for emotional development, but it is definitely of a piece with the production.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo