"approach involves" — Słownik kolokacji angielskich

approach involves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadejście obejmuje
  1. approach rzeczownik + involve czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The approach does not involve the patient in doing less work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo