BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach rzeczownik

rzeczownik + approach
Kolokacji: 82
team approach • design approach • election approach • marketing approach • winter approach • ...
approach + rzeczownik
Kolokacji: 9
approach road • approach shot • approach vector • approach route • approach path • ...
approach + czasownik
Kolokacji: 146
approach allows • approach uses • approach involves • approach works • approach leads • approach makes • approach helps • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(6) help, serve, facilitate
Kolokacji: 3
(10) focus, reflect
Kolokacji: 2
1. approach comes = podejście podchodzi approach comes
2. approach goes = podejście idzie approach goes
3. approach begins = podejście zaczyna się approach begins
4. approach continues = nadejście toczy się dalej approach continues
5. approach becomes = podejście staje się approach becomes
6. approach extends = nadejście ciągnie się approach extends
7. approach falls = nadejście przypada w udziale approach falls
8. approach amounts = ilości podejścia approach amounts
9. approach fits = podejście pasuje approach fits
10. approach remains = podejście pozostaje approach remains
11. approach suits = garnitury podejścia approach suits
12. approach complements = uzupełnienia podejścia approach complements
(16) rely, depend, solve
Kolokacji: 3
(18) draw, appeal, attract
Kolokacji: 3
(19) win, prevail
Kolokacji: 2
(21) consist, exist
Kolokacji: 2
(22) emerge, backfire
Kolokacji: 2
(23) gain, find, earn, derive
Kolokacji: 4
(25) favor, consider
Kolokacji: 2
czasownik + approach
Kolokacji: 113
make one's approach • describe one's approach • change one's approach • see one's approach • watch one's approach • ...
przymiotnik + approach
Kolokacji: 715
new approach • different approach • innovative approach • similar approach • traditional approach • alternative approach • ...
przyimek + approach
Kolokacji: 24
of one's approach • in one's approach • at one's approach • about one's approach • by one's approach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.