"approach remains" — Słownik kolokacji angielskich

approach remains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście pozostaje
  1. approach rzeczownik + remain czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This approach remained in place ever since.

    Podobne kolokacje: