"use the approach" — Słownik kolokacji angielskich

use the approach kolokacja
Popularniejsza odmiana: use an approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystaj podejście
  1. use czasownik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I will continue to use the approach with my daughter.