"scientific approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naukowe nadejście
  1. scientific przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Such is after all the strictly scientific approach to Nothing.