"refer to one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odnosić się czyjś podejście
  1. refer czasownik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Attitude, also known as rapport, refers to the patient's approach to the interview process and the interaction with the examiner.