Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach rzeczownik

rzeczownik + approach
Kolokacji: 82
team approach • design approach • election approach • marketing approach • winter approach • ...
approach + rzeczownik
Kolokacji: 9
approach road • approach shot • approach vector • approach route • approach path • ...
approach + czasownik
Kolokacji: 146
approach allows • approach uses • approach involves • approach works • approach leads • approach makes • approach helps • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(6) help, serve, facilitate
Kolokacji: 3
(10) focus, reflect
Kolokacji: 2
(16) rely, depend, solve
Kolokacji: 3
1. approach represents = nadejście stanowi approach represents
2. approach says = nadejście oznacza approach says
3. approach shows = podejście jest widoczne approach shows
4. approach ensures = nadejście zapewnia approach ensures
5. approach reveals = podejście wyjawia approach reveals
6. approach demonstrates = nadejście dowodzi słuszności approach demonstrates
7. approach presents = nadejście niesie ze sobą approach presents
8. approach minimizes = podejście minimalizuje approach minimizes
9. approach outlines = podejście przedstawia w skrócie approach outlines
(18) draw, appeal, attract
Kolokacji: 3
(19) win, prevail
Kolokacji: 2
(21) consist, exist
Kolokacji: 2
(22) emerge, backfire
Kolokacji: 2
(23) gain, find, earn, derive
Kolokacji: 4
(25) favor, consider
Kolokacji: 2
czasownik + approach
Kolokacji: 113
make one's approach • describe one's approach • change one's approach • see one's approach • watch one's approach • ...
przymiotnik + approach
Kolokacji: 715
new approach • different approach • innovative approach • similar approach • traditional approach • alternative approach • ...
przyimek + approach
Kolokacji: 24
of one's approach • in one's approach • at one's approach • about one's approach • by one's approach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.