"approach says" — Słownik kolokacji angielskich

approach says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadejście oznacza
  1. approach rzeczownik + say czasownik
    Luźna kolokacja

    First, the approach says very little about the precise actors involved in the growth of government.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo