"biographical approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biograficzne podejście
  1. biographical przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Proust himself spoke eloquently of why a biographical approach to a writer's work misses the point.

powered by  eTutor logo