"discuss one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskutować czyjś podejście
  1. discuss czasownik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Palestinians say they are beginning to discuss new approaches among themselves.

powered by  eTutor logo