KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach rzeczownik

rzeczownik + approach
Kolokacji: 82
team approach • design approach • election approach • marketing approach • winter approach • ...
approach + rzeczownik
Kolokacji: 9
approach road • approach shot • approach vector • approach route • approach path • ...
approach + czasownik
Kolokacji: 146
approach allows • approach uses • approach involves • approach works • approach leads • approach makes • approach helps • ...
czasownik + approach
Kolokacji: 113
make one's approach • describe one's approach • change one's approach • see one's approach • watch one's approach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
(6) criticize, praise
Kolokacji: 2
(9) base
Kolokacji: 2
2. notice one's approach = zauważać czyjś podejście notice one's approach
3. sense one's approach = sens czyjś podejście sense one's approach
4. observe one's approach = zauważać czyjś podejście observe one's approach
5. mark the approach = oznaczaj nadejście mark the approach
6. note one's approach = notatka czyjś podejście note one's approach
7. note for one's approach = notatka dla czyjś podejście note for one's approach
(16) call, question, challenge
Kolokacji: 3
(17) discuss, include, encompass
Kolokacji: 3
(19) reflect, illustrate
Kolokacji: 2
(21) influence, shape, embody
Kolokacji: 3
przymiotnik + approach
Kolokacji: 715
new approach • different approach • innovative approach • similar approach • traditional approach • alternative approach • ...
przyimek + approach
Kolokacji: 24
of one's approach • in one's approach • at one's approach • about one's approach • by one's approach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.