"note one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): notatka czyjś podejście
  1. note czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The guards had noted his approach and they moved out to head him off.

powered by  eTutor logo