eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach rzeczownik

rzeczownik + approach
Kolokacji: 82
team approach • design approach • election approach • marketing approach • winter approach • ...
approach + rzeczownik
Kolokacji: 9
approach road • approach shot • approach vector • approach route • approach path • ...
approach + czasownik
Kolokacji: 146
approach allows • approach uses • approach involves • approach works • approach leads • approach makes • approach helps • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(6) help, serve, facilitate
Kolokacji: 3
1. approach takes = nadejście wymaga approach takes
2. approach fails = oceny niedostateczne podejścia approach fails
3. approach proves = podejście dowodzi approach proves
4. approach shoots = kiełki podejścia approach shoots
5. approach seeks = podejście szuka approach seeks
6. approach assumes = podejście przypuszcza approach assumes
7. approach succeeds = nadejście powiedzie się approach succeeds
8. approach aims = podejście dąży approach aims
9. approach puts = podejście kładzie approach puts
10. approach follows = nadejście następuje approach follows
11. approach adopts = podejście adoptuje approach adopts
12. approach gets = podejście dostaje approach gets
13. approach tries = nadejście wystawia na próbę approach tries
14. approach places = miejsca podejścia approach places
15. approach ranges = zakresy podejścia approach ranges
16. approach poses = podejście stanowi approach poses
(10) focus, reflect
Kolokacji: 2
(16) rely, depend, solve
Kolokacji: 3
(18) draw, appeal, attract
Kolokacji: 3
(19) win, prevail
Kolokacji: 2
(21) consist, exist
Kolokacji: 2
(22) emerge, backfire
Kolokacji: 2
(23) gain, find, earn, derive
Kolokacji: 4
(25) favor, consider
Kolokacji: 2
czasownik + approach
Kolokacji: 113
make one's approach • describe one's approach • change one's approach • see one's approach • watch one's approach • ...
przymiotnik + approach
Kolokacji: 715
new approach • different approach • innovative approach • similar approach • traditional approach • alternative approach • ...
przyimek + approach
Kolokacji: 24
of one's approach • in one's approach • at one's approach • about one's approach • by one's approach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.