"controversial approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontrowersyjne podejście
  1. controversial przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There's a somewhat controversial approach to psychology that says some, if not many, of our behaviors are hardwired into us.