"anniversary approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rocznicowe nadejście
  1. anniversary rzeczownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As the anniversary approaches, he seems bewildered and uncertain what to do.