"approach poses" — Słownik kolokacji angielskich

approach poses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście stanowi
  1. approach rzeczownik + pose czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That's why Mr. Romney's approach might pose a risk.

    Podobne kolokacje: