"approach places" — Słownik kolokacji angielskich

approach places kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsca podejścia
  1. approach rzeczownik + place czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That approach - an almost total lack of physical action or interaction - places a huge burden on the words and the delivery of them.

    Podobne kolokacje: