"approach succeeds" — Słownik kolokacji angielskich

approach succeeds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadejście powiedzie się
  1. approach rzeczownik + succeed czasownik
    Luźna kolokacja

    But a few things need to happen before this approach can succeed.

    Podobne kolokacje: