"approach seeks" — Słownik kolokacji angielskich

approach seeks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście szuka
  1. approach rzeczownik + seek czasownik
    Luźna kolokacja

    A feminist approach to epistemology seeks to establish knowledge production from a woman's perspective.

    Podobne kolokacje: