"approach fails" — Słownik kolokacji angielskich

approach fails kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oceny niedostateczne podejścia
  1. approach rzeczownik + fail czasownik
    Zwykła kolokacja

    This approach, he argued, has failed to give us any real understanding of the necessary and sufficient conditions for knowledge.

    Podobne kolokacje: