"aggressive approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agresywne podejście
  1. aggressive przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What better time was there to practice that aggressive approach than last night.