"approach shoots" — Słownik kolokacji angielskich

approach shoots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiełki podejścia
  1. approach rzeczownik + shoot czasownik
    Zwykła kolokacja

    But Kiefer took control of the second break point and hit a fine approach shot deep.

    Podobne kolokacje: