"day approach" — Słownik kolokacji angielskich

day approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadejście całodzienne
  1. day rzeczownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As the day approaches, she keeps returning to the day she gave her money away.

    Podobne kolokacje: