"base on an approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podstawa na podejściu
  1. base czasownik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Another type of analysis is based on a risk-based approach to the problem.

podobne do "base on an approach" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "base on an approach" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik