"century approach" — Słownik kolokacji angielskich

century approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście wieku
  1. century rzeczownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Maybe it's a fond backward glance as the end of the century approaches.

    Podobne kolokacje: