"Millennium Approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tysiąclecie Podejście
  1. millennium rzeczownik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Part 1, "Millennium Approaches," which just won the Pulitzer Prize, opens on May 4.

    Podobne kolokacje: