"approach proves" — Słownik kolokacji angielskich

approach proves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście dowodzi
  1. approach rzeczownik + prove czasownik
    Zwykła kolokacja

    The new therapeutic approaches prove it can be done in a short time.

    Podobne kolokacje: