"approach ranges" — Słownik kolokacji angielskich

approach ranges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakresy podejścia
  1. approach rzeczownik + range czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Depending on the clinical setting, the appropriate surgical approach may range from no surgery, to biopsy, to primary resection.

    Podobne kolokacje: