"approach puts" — Słownik kolokacji angielskich

approach puts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście kładzie
  1. approach rzeczownik + put czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This approach puts the endless games and debate over revenue projections to rest.

    Podobne kolokacje: