"holidays approach" — Słownik kolokacji angielskich

holidays approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wakacje zbliżają się
  1. holiday rzeczownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    AS the holidays approach, music for younger listeners crops up more and more frequently.

    Podobne kolokacje: