"Holiday Inn" — Słownik kolokacji angielskich

Holiday Inn kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Gospoda turystyczna
  1. holiday rzeczownik + inn rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Not exactly the Holiday Inn, but nothing he hadn't seen before.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo