"holiday weekend" — Słownik kolokacji angielskich

holiday weekend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weekend świąteczny
  1. holiday rzeczownik + weekend rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Maybe they decided to wait because it's a holiday weekend."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo