"combative approach" — Słownik kolokacji angielskich

combative approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bitne podejście
  1. combative przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It showed a continuing uncertainty about how to deal with Republicans, and an overly combative political approach.

    Podobne kolokacje: