Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach rzeczownik

rzeczownik + approach
Kolokacji: 82
team approach • design approach • election approach • marketing approach • winter approach • ...
approach + rzeczownik
Kolokacji: 9
approach road • approach shot • approach vector • approach route • approach path • ...
approach + czasownik
Kolokacji: 146
approach allows • approach uses • approach involves • approach works • approach leads • approach makes • approach helps • ...
czasownik + approach
Kolokacji: 113
make one's approach • describe one's approach • change one's approach • see one's approach • watch one's approach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
3. change one's approach = zmiana czyjś podejście change one's approach
4. see one's approach = widzieć czyjś podejście see one's approach
5. watch one's approach = patrzyć czyjś podejście watch one's approach
6. hear one's approach = słyszeć czyjś podejście hear one's approach
7. approach known = podejście znany approach known
8. know for one's approach = wiedzieć dla czyjś podejście know for one's approach
9. bring an approach = spowoduj nadejście bring an approach
10. criticize one's approach = krytykować czyjś podejście criticize one's approach
13. defend one's approach = bronić czyjś podejście defend one's approach
16. offer an approach = zaproponuj nadejście offer an approach
20. provide an approach = zapewnij nadejście provide an approach
21. approach is applied = podejście jest zastosowane approach is applied
26. try an approach = spróbuj podejścia try an approach
28. need an approach = potrzebuj podejścia need an approach
32. prefer an approach = wól podejście prefer an approach
33. include approaches = obejmuj podejścia include approaches
34. explain one's approach = wyjaśniać czyjś podejście explain one's approach
35. continue one's approach = kontynuować czyjś podejście continue one's approach
37. give an approach = udziel nadejścia give an approach
39. base on an approach = podstawa na podejściu base on an approach
40. explore approaches = zgłęb podejścia explore approaches
41. represent an approach = przedstaw podejście represent an approach
przymiotnik + approach
Kolokacji: 715
new approach • different approach • innovative approach • similar approach • traditional approach • alternative approach • ...
przyimek + approach
Kolokacji: 24
of one's approach • in one's approach • at one's approach • about one's approach • by one's approach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.