"approach called" — Słownik kolokacji angielskich

approach called kolokacja
Popularniejsza odmiana: approach is called
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście zadzwoniło
  1. call czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A new approach to the whole task is called for.