"criticize one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krytykować czyjś podejście
  1. criticize czasownik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    Democrats criticized the government's approach to the Guantánamo prison.