"develop an approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwiń podejście
  1. develop czasownik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In those years, he developed his own approach to scientific research.