"use approaches" — Słownik kolokacji angielskich

use approaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: use an approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejścia wykorzystania
  1. use czasownik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I will continue to use the approach with my daughter.